Informator
Baza firm
trwa inicjalizacja, prosze czekac...

Przywiązanie niektórych „wielokrotnych” radnych Rady Miejskiej w Radzyminie do „klepania” łamania prawa lub działania na granicy prawa jest tak wielkie, że nawet fakt prowadzenia postępowania prokuratorskiego „w sprawie” nie studzi ich zapału do głosowania „za”.
Otóż 7 marca 2012 r. prokuratura wszczęła śledztwo w związku z ogłoszeniem przez Burmistrza Radzymina przetargu na budowę drogi do Mennicy, tak naprawdę wybudowanej prawie w całości w dniu ogłoszenia przetargu. Regionalna Izba Obrachunkowa, nadając Gminie budżet na 2012 rok, nie uwzględniła takiego wydatku majątkowego i słusznie - ze względu na ww. fakt.

Znając jednak nasze władze nie długo należało czekać na próbę ponownego wprowadzenia do budżetu środków finansowych na budowę drogi do Mennicy (a raczej na refundację kosztów budowy drogi – drogę już w ubiegłym roku Mennica sobie wybudowała), bo przecież kogo obchodzi prowadzone śledztwo? Może zanim postawione zostaną zarzuty konkretnym osobom (albo sprawa zostanie umorzona), to chociaż 30000,00 zł uda się „dać” Mennicy z pieniędzy publicznych (Burmistrz „umówił się” z Mennicą, że za wybudowanie drogi dojazdowej „da” im 150000,00 zł (według innych źródeł budowa takiej drogi mogłaby kosztować ok. 100000,00 zł –gdyby wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu).

Biorąc pod uwagę prowadzone śledztwo, postawiłam wniosek żeby nie wprowadzać do budżetu 30000,00 zł na pierwszą ratę dla Mennicy, tj. do czasu zakończenia śledztwa – wówczas sprawa będzie jasna. Jeśli prokuratura umorzy postępowanie, będzie można uregulować obiecaną zapłatę (oczywiście na zasadach zgodnych z prawem). Ale po co czekać? Co nam po prokuraturze, my wiemy lepiej – przecież Komisja rewizyjna przeprowadziła kontrolę i nie stwierdziła jakichkolwiek uchybień – to właściwie po co prokuratora prowadzi postępowanie „w sprawie”? Wystarczyło tylko poprosić o protokół z kontroli przeprowadzonej przez Komisję rewizyjną i wszystko byłoby wiadome! Po co więc prokuratura traci czas i pieniądze podatników (śledztwo kosztuje)? Nasza Komisja już wie i to w dodatku lepiej niż prokuratura!
Ośmielony takim postępowaniem radnych, wiceprzewodniczący Marcin Godlewski stawia wniosek o przyznanie dotacji klubowi „Fanaberia” w wysokości 10000,00 zł. (oczywiście wnioskując o zmniejszenie, o tę kwotę, planu wydatków na Orkiestrę). I co się dzieje? Właściwa grupa radnych wniosek przegłosowuje.
I nagle mat! Pani Skarbnik, Pani Sekretarz (w pierwszej chwili Pani Mecenas nie wie o co chodzi – potem - o dziwo - i Pani Mecenas) jednym głosem twierdzą, że jest to sprzeczne z ustawą o finansach publicznych i nie można przyznać dotacji. Przegłosowany wniosek jest usankcjonowaniem złamania prawa!

Konsternacja – Pan Przewodniczący nie wie co teraz zrobić. Próbuje sprawę potraktować jako niebyłą! Ale tak się nie da. Przecież Rada już wniosek przegłosowała. Ale co tam – w Radzyminie wszystko jest możliwe?
Uczestnicząc w posiedzeniach Rady od ponad roku próbuję zrozumieć mechanizm głosowania nad niektórymi wnioskami lub uchwałami. Po zmianie prezydium odkryłam chyba ten mechanizm – zwie się on „owczy pęd”?
Na czym polega owa zasada? Otóż, po pierwsze nowy Przewodniczący ma zwyczaj sugerowania, jak rządząca grupa radnych powinna głosować. Odbywa się to w ten sposób, że pasterz mówi swoją opinię o …, wygłasza swój komentarz (czy należy podjąć daną uchwałę, czy przegłosować dany wniosek), mówi jak będzie głosował, itp. Stosowanie tej zasady w praktyce potwierdziło przyjęcie przez grupę radnych wniosku o przyznanie dotacji dla klubu tańca sportowego „Fanaberia” (skądinąd wiceprzewodniczący zgłaszający wniosek nie wiedział, co to za klub, kto jest właścicielem, tak naprawdę to nic nie wiedział w tej sprawie, ale wniosek zgłosił – szkoda, że nie zgłosił wniosku, aby przyznać jakieś środki finansowe naszym klubom sportowym). A tak naprawdę to już podczas pierwszej sesji Przewodniczący naraził Radę na złamanie Statutu Gminy i ustawy o samorządzie gminnym - odrzucono wnioski o zatwierdzenie planu pracy Komisji rewizyjnej na 2012 rok i przyjęcie sprawozdania za 2011 rok.

Ponadto Pan Przewodniczący sugeruje, na jakiej części uchwały radni powinni się skupić (On osobiście woli na części merytorycznej, a nie na podstawie prawnej). Pan Przewodniczący zwalnia z odpowiedzi dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej na pytanie zadane przez radną, Pan Przewodniczący „poucza” radnych, jak mają się zachowywać. Może jeszcze coś by się znalazło, ale to i tak chyba dużo, jak na dwie sesje prowadzone przez nowego Przewodniczącego?

Ale w naszej Gminie nie tylko takie rzeczy się dzieją. Właściwie nie wykonywanie w pełni zadań wynikających z ustaw jest chlebem powszednim., np. za mało środków przeznacza się na fundusz socjalny dla emerytów i nauczycieli, nie przeznacza się odpowiednich środków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli (podobno nauczyciele nie chcą się doskonalić, a dyrektorzy i tak zaplanowanych środków nie wydają), nie wypłaca się terminowo wynagrodzeń pracownikom budżetowym, nie reguluje się w terminie zobowiązań (także wobec ZUS), szkoły mają za mało środków finansowych na bieżącą działalność, Ośrodek Pomocy Społecznej nie ma wystarczających pieniędzy na pomoc potrzebującym, ale z drugiej strony „lekką ręką” wydaje się na inne cele, tj. niezgodne z ustawą, środki z tzw. „korkowego”.
W naszej Gminie wszyscy o tym wiedzą? „Wszyscy zgadzają się ze sobą, a będzie nadal tak, jak jest?”
A szkoda, że tak się dzieje, bo nasza Gmina i miasto jest dla nas ważne nie tylko ze względów historycznych. Zapewne także dzięki panu Burmistrzowi przybyło wielu nowych mieszkańców, jednakże nie zaproponowano im właściwie nic w zamian - mam na myśli brak odpowiedniej infrastruktury oświatowej w mieście (brak szkół i przedszkoli publicznych), brak wody na wsiach, brak dobrych dróg w „starej” części Radzymina, brak dróg i oświetlenia na wsiach. Ponadto nie słucha się głosu nowych wyborców, bo najlepiej byłoby, żeby ci „roszczeniowi” opuścili naszą Gminę i znowu byłby „święty spokój”, ale niestety tamte czasy nie wrócą, życie „idzie” do przodu.

Czasami mam wrażenie, że postawa: „Nic nie widzę, nic nie słyszę, nic nie mówię, ciemna jestem” byłaby najbardziej akceptowana przez władze Radzymina, ale czy o to mi chodzi?

Halina Bonecka

 

WASZE OPINIE
Twój IP: 54.234.63.220

Autor:

Treść opinii:

Autor: marek
2012-05-06 18:09:51
To jest nic innego tylko szykowanie się na stołek.
Autor: Mariusz Szewczyk
2012-05-06 17:59:40
Właśnie min. dzięki dociekliwości p. Boneckiej radni poświęcają więcej uwagi projektom uchwał przez co nie są "klepane" złe uchwały jak to miało miejsce w poprzedniej kadencji RM. Przykład z ostatniego posiedzenia RM to odrzucenie pozycji z uchwały ws. tzw. przeterminowanej faktury za ul. Słowackiego na kwotę 27 tys. zł. Zobowiązanie to nie posiadało kontrasygnaty skarbnika, na co zwróciła uwagę p. Bonecka.
Autor: Maria
2012-05-06 12:45:45
Pani Zuzo zgadzam się z Pani pytaniem, jakie działania ku lepszemu są autorstwa P.Boneckiej? Do dzisiaj żadne.
Autor: Zuza
2012-05-06 00:30:31
Klub Fanaberia nie ma ograniczonych praw co do startowania w konkursach ngo, ale łatwiej im wyciągnąć rękę i krzyczeć "daj, daj". Ostatnimi czasy to dość częsty obrazek kiedy organizacje i kluby potrafią tylko wyciągać rękę w kierunku Radzymińskiego budżetu, a nie przejawiają żadnych działań do pozyskania środków z zewnątrz. Co do autorki artykułu, to zastanawiam się, czy Pani jest aktywna tylko w prasie lokalnej, bo skoro jest tak źle to dlaczego nie słychać o żadnych inicjatywach czy działaniach podjętych przez Panią lub Pani towarzyszy....
Autor: Zuza
2012-05-06 00:30:31
Klub Fanaberia nie ma ograniczonych praw co do startowania w konkursach ngo, ale łatwiej im wyciągnąć rękę i krzyczeć "daj, daj". Ostatnimi czasy to dość częsty obrazek kiedy organizacje i kluby potrafią tylko wyciągać rękę w kierunku Radzymińskiego budżetu, a nie przejawiają żadnych działań do pozyskania środków z zewnątrz. Co do autorki artykułu, to zastanawiam się, czy Pani jest aktywna tylko w prasie lokalnej, bo skoro jest tak źle to dlaczego nie słychać o żadnych inicjatywach czy działaniach podjętych przez Panią lub Pani towarzyszy....
Autor: ML
2012-05-05 22:53:33
"Kto dużo ryczy to mało mleka daje - pasuje jak ulał", może czas wszystko uporządkować, a nie zajmować się propagandą... wszyscy czekamy.
Autor: Autor
2012-05-04 19:17:10
Witam Panią. Pani, jako Przewodnicząca KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI pokazała swoją niekompetencję i brak wiedzy w zakresie za który jest odpowiedzialna. Klub Sportowy Fanaberia działa w Naszym mieście. Zgodnie ze statutem Klubu §2, ust. 1) Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miasto i gmina Radzymin. Nie dziwię się teraz, że w naszym mieście rozwija się głównie Kultura co pokazują nakłady głównie na Bibliotekę. Po inwestycjach w "Kulturę" na resztę nie wystarcza. Proszę o zajęcie się również Oświatą, Sportem i Turystyką. Myślę, że na początek powinna być odrobienie lekcji ze znajomości tematu za który jest przecież Pani odpowiedzialna. Temat lekcji „Kluby sportowe w gminie i mieście Radzymin”.
Autor: Mariusz
2012-05-04 19:03:32
Każda inna forma pomocy, a szczególnie ta jak miała miejsce na ostatniej sesji RM jest przejawem nieuzasadnionej faworyzacji jednego podmiotu, obejściem przepisów prawa miejscowego i dyskryminacji innych organizacji społecznych w tym klubów sportowych
Autor: Mariusz
2012-05-04 19:00:29
Do Kizia: klub Fanaberia jest niezależnym stowarzyszeniem i nie wchodzi w skład struktur ROKiS. Zatem tak samo jak każe inne stowarzyszenie powinno ubiegać się po pomoc w trybie przewidzianym Uchwałą RM Nr 111/XII/2011 z dnia 4 listopada 2011 r. „Program współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.”.
Autor: Kizia
2012-05-04 15:43:48
Szanowna Pani Radna Jeśli chce Pani wiedzieć to Fanaberia jest klubem sportowym działającym w ROKiS -ie,a w tą niedzilę może Pani zobaczyć ich występ na obchodach jubileuszu Straży Pożarnej.Pragnę dodać,że w tym klubie występuje i trenuje mnóstwo dzieciaków i młodżieży z Radzymina, a nawet i z Pani okręgu wyborczego.Więcej może się Pani dowiedzieć śledząc chociażby stronę internetową miasta Radzymina!!!!!
Autor: Maria
2012-05-04 08:18:03
Zapewne jest Pani Oficerem Straży Pożarnej.
Autor: Maria
2012-05-04 08:13:52
Ale z Pani nudziara. A kim Pani chce być w tej radzie?
Autor: Wolfitzsch
2012-05-03 20:46:45
Oj tam, oj tam... Się Pani Szanowna - za przeproszeniem - przypiernicza... Przecież to jest właśnie taka-sraka gmina - kręcenie lodów, geszefciki drobne, ja tobie - ty mnie, tu ustawiony przetarg - tam zięć na stanowisku... Taka gmina: ni wyżyna, ni nizina, ni krzywizna, ni równina - sraka gmina [http://www.youtube.com/watch?v=GeZocMAiUZQ&feature=related]. I o czym tu pisać?... I po co?... Zaorać, zbombardować, zalać kwasem, podpalić, odczekać i może coś się fajnego zdarzy... A może nie? Sraka gmina...
Redakcja kom.radzymin24.info nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczonych przez internautów. Należą one do osób, które je zamieściły.
Imieniny: Balladyny, Lilli, Mariana
Ogłoszenia
Auto Giełda
radzymin24.tv
Masz ciekawy materiał - Napisz do nas !!!!
Jeśli masz ciekawy materiał (zdjęcia, filmy, reportaż) i chcesz się nim z nami podzielić. Koniecznie >> napisz do nas...
Osób online: 37
NA SKRÓTY
POLECAMY
Copyright © by Radzymin24.info
Design by CIK - Jarosław Gumkowski